Casino

Una part de l’edifici actual aprofita el cos principal de can Fontanills, també conegut com a Mas Vell. En les llindes de portes i finestres s’observa l’escut de la família Fontanills, que té per símbol una font.

Aquest edifici del segle XVII i l’antiga torre de defensa annexa, que era de planta quadrada, encara existien entre 1876 i 1887, quan s’hi instal·là el Colegio del Comercio, on impartia classes el pedagog Francesc Flos i Calcat.

Posteriorment la Sociedad Recreativa y Cultural del Casino, fundada el 1875, s’instal·là en aquest edifici i el transformà donant-li l’aspecte actual. L’arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó projectà el 1902 aquesta ampliació modernista bastint el cafè, la rotonda, les sales de billars i de jocs. El 1904 es completaren les obres amb la inauguració del teatre destinat a sala de festes, l’element més rellevant del conjunt.

Destaquen els elements decoratius dels vitralls policromats, les rajoles i l’enreixat amb l’anagrama del propietari d’aleshores, Miquel Amat Lluch.

El principal promotor del Casino va ser Pere Grau Maristany i Oliver, comerciant dedicat a l’exportació de vins a Amèrica i president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Va ser un gran mecenes al municipi, col·laborant en la fundació de les escoles municipals i la Casa Benèfica, essent anomenat comte de Lavern pel rei Alfons XIII (1911).

El Casino esdevingué el punt de trobada de les classes benestants, principalment marins, així com de la burgesia masnovina i forana. Amb una estructura fortament jerarquitzada, el recinte era tancat als socis excepte per al ball de la Festa Major, que s’obria a la ciutadania en general. Els actes que es duien a terme eren balls, concerts, representacions teatrals, òperes, vetllades literàries, etc., destacant-ne les famoses revetlles nocturnes de Santa Rosa.

El Casino és en l’actualitat una entitat privada de caire cultural i recreatiu.

Carrer Barcelona, 1

Foto 1. Fotografia actual del Casino. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 2. Detall de la façana. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 3. Recreació històrica en 3D. Josep R. Casals. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 4. Inicis s. XX. Carles Orta. Fons documental: Arxiu Històric Municipal del Masnou.

Foto en text. Mas Fontanills. Desconegut. Fons documental: Llibre Gerard Poch – El Masnou abans del 2000.