Can Xala

La veleria ha estat una activitat fonamental a Catalunya i el Masnou n’és un bon exemple.

Des de 1841 la fàbrica de Josep Sensat ja es dedicava a la filatura, tissatge i fabricació de teles per a vaixells. Vapor Sensat fou una de les primeres fàbriques de Catalunya on s’instal·là una màquina de vapor, però l’any 1883, a causa del declivi de la marina de vela, l’empresa és absorbida pel seu principal competidor, la Fàbrica Estapé, propietat de Pau Estapé i Maristany i fundada pel seu pare, Gerard Estapé, cap al 1851. Llavors l’edifici començà a rebre el sobrenom familiar de “Can Xala”.

Amb aquesta operació la Fàbrica Estapé va controlar tota la cadena de producció de la fabricació de veles, des del cotó en brut fins a l’acabat tèxtil final, i el seu propietari, Pau Estapé i Maristany, amplià el ventall de productes per fer front a la crisi amb veles comercials, teles encerades, tendes per a l’exèrcit, baques per als carruatges, i fins i tot corretges de lona per a transmissió.

Des de principis de segle XX anirà canviant de propietaris: la Indústria Lonera, Ballvé i HILMA, fins que tanca definitivament les seves portes a finals del segle XX.

El principal competidor de Can Xala va ser la Industria Lonera Maristany y Hermanos – coneguda com a Cal Soberano en record dels seus vaixells–, propietat dels germans Gerard, Jaume i Pere Maristany i Alsina, que va estar activa des de 1877 fins a la dècada dels setanta del segle XX.

El conjunt industrial ha sofert diferents fases de construcció i ampliació en els seus 150 anys d’història, i en l’actualitat se'n conserven tres naus industrials, una xemeneia –de les dues que va a arribar a tenir–, altres equipaments annexos i les corresponents cases dels treballadors.

Foto 1. Fotografia actual de Can Xala. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 2. Fotografia actual de Can Xala. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 3. Recreació històrica en 3D. Josep R. Casals. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 4. Interior de Can Xala, inicis s. XX. Desconegut. Fons documental: Arxiu Històric Municipal del Masnou.