Carrer d'Adra

Aquest carrer, que porta per nom una població d’Almeria amb la qual els masnovins feien comerç de cabotatge, és un dels carrers més antics del municipi. Situat arran de mar –els patis davanters van ser substituïts per blocs de pisos–, encara conserva l’estructura de les cases de cos, una tipologia d’habitatge unifamiliar propi de molts pobles del Maresme, de planta baixa i pis i amb el pati al davant.

En aquest sector, a la platja, convivien els treballs a les drassanes, les feines dels pescadors i el tràfec de càrrega i descàrrega de les embarcacions. A meitat del segle XIX, a les drassanes, hi treballaven tres mestres d’aixa o constructors de vaixells: Pere Sust, Pau Jubany i els Carreras (Joan Mont Carreras i Calçada i els seus fills Benet i Manuel). S’hi construïen, molt sovint, velers de dos pals com bergantins i pollacres, de 50 a 300 tones d’arqueig.

Les instal·lacions de les drassanes eren ben senzilles però es necessitava molta mà d’obra d’operaris, mestres d’aixa, calafats, serradors, corders, mestres velers, etc., i calia un any de feina si es volia fer un vaixell de tres pals. Un centenar de persones treballaven al voltant de grans carcasses de vaixells, envoltades de grans bastides de travesses i puntals, així com de dipòsits de fusta. El soroll del picament de les aixes i dels calafats era dominat pels cops de martell per enllestir les peces de ferro.

Carrer d'Adra

Foto 1. Fotografia actual. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 2. Conjunt de cases. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 3. Detall de la façana. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 4. Recreació històrica en 3D. Josep R. Casals. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.