Casa Benèfica

En un moment històric en què les administracions públiques no preveien atendre els desvalguts, l’alcalde Pau Estapé i Maristany impulsa la creació d’un asil benèfic dedicat a l’assistència de malalts pobres a domicili, asil de vells, nens desemparats i indigents.

Una part del finançament prové de l’Ajuntament, si bé la major part s’obté de donatius particulars, entre els quals destaca el del comerciant Pere Grau Maristany, així com de les quotes periòdiques dels membres de la Sociedad Benéfica del Masnou, que es va constituir el 1899.

L’edifici principal, dissenyat per Gaietà Buïgas i Monravà –autor del monument a Colom de Barcelona–, fou construït en uns terrenys cedits per Josep Maria Malet i Font al costat de l’antic cementiri i s’inaugurà el 14 de setembre de 1902. La creació d'aquest asil va suposar a la vila del Masnou el títol de benèfica per part del rei Alfons XIII (1902).

L’any 1921, Romà Fabra i Puig, primer marquès del Masnou, patrocinà la construcció d’un pavelló hospitalari per als soldats ferits provinents de la Guerra del Marroc.

Actualment continua essent una residència d’ancians amb titularitat privada que dóna assistència a veïns del Masnou.

Carrer del Rector Pineda, 12

Foto 1. Fotografia actual de la Casa Benèfica. Ibai Acevedo. Fons documental: Ajuntament del Masnou.

Foto 2. Fotografia actual  de la Casa Benèfica. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 3. Inicis s. XX. Carles Orta. Fons documental: Arxiu Històric Municipal del Masnou.

Foto 4. Dibuix de la façana de la Casa Benèfica, 1898–1901. Gaietà Buïgas i Monravà. Fons documental: Biblioteca de Catalunya. 

Foto del text. 1921. Autoria desconegudaFons documental: Arxiu Històric Municipal del Masnou.