Plaça d'Ocata

Aquesta plaça fou l’emplaçament d’un dels mercats de la vila; l’altre es localitzava a la plaça de la Constitució –coneguda més recentment com del Mercat Vell.

La plaça de la Constitució, a part del mercat, va esdevenir el centre de les activitats públiques al municipi a partir de 1848, quan el traçat del ferrocarril va ocupar els terrenys de la plaça pública que hi havia a l’altura del camí d’Alella –ara avinguda de Joan XXIII.

Aquesta decisió va provocar malestar i rivalitat al veïnat del barri d’Ocata, i l’Ajuntament es va comprometre a destinar els mateixos recursos a la plaça d’Ocata. Les primeres gestions per a la seva obertura comencen el 1853 i les obres de carnisseria i peixateria queden enllestides l’any 1873.

La principal teoria sobre l’origen del nom d’Ocata parla de la població immigrant del municipi rossellonès de Leucate, a França. L’altra fa referència a Hècate, una divinitat grega.

En els darrers temps la plaça d’Ocata ha esdevingut un lloc de trobada i de celebració d’actes socials i culturals del municipi. També s’hi troba l’accés a les mines d’aigua Cresta i Malet i al refugi antiaeri que es va construir durant la Guerra Civil aprofitant la infraestructura de les seves galeries subterrànies.

Plaça d'Ocata

Vegeu l'equipament

Foto 1. Plaça actualment. Núria Duran. Fons documental: Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Foto 2. Plaça actualmentIbai Acevedo. Fons documental: Ajuntament del Masnou.

Foto 3. Inicis s. XX. Thomas. Fons documental: Família Aragó–Grífol. Editorial Efadós.

Foto en text. Escarlata Blanco. Fons documental: Ajuntament del Masnou.